Pogled sa gradine (prema banci, hotelu itd)

Banka

Dom penzionera

Pijaca i banka